Kvalitetssikring

Vår kvalitetspolicy

Det er Kemig Glass politikk å opprettholde den høye kvaliteten på service og produkter.

Målet vårt er å levere produkter og relaterte tjenester. Som overgår forventningene til kundene våre.

Alle produkter og tjenester vil oppfylle kundenes krav. Dette vil bli gjort ved å opprettholde et nært forhold til kundene og ved å oppmuntre til god kommunikasjon.

Toppledelsen skal sørge for at denne kvalitetserklæringen er tilpasset organisasjonen og vil oppnås ved:

● Tilveiebringe rammer for å etablere og gjennomgå ledelses- og kvalitetsmål.
● Kommuniser retningslinjene og prosedyrene i organisasjonen.
● Gi opplæring og utvikling av ansatte og bruk av beste praksis.
● Innhenting av tilbakemeldinger fra kunder og kontinuerlig forbedre prosesser som passer organisasjonens behov. Forbedre effektiviteten av kvalitetsstyringssystemet i samsvar med ISO 9001: 2015.