Kvalitetssikring

Vår kvalitetspolicy

Det er Kemig Glass policy å opprettholde den høye kvaliteten på tjenesten og produktene.

Målet vårt er å levere produkter og relaterte tjenester. Som overgår forventningene til våre kunder.

Alle produkter og tjenester vil oppfylle kundenes krav. Dette vil bli gjort ved å opprettholde et nært forhold til kundene og ved å oppmuntre til god kommunikasjon.

Toppledelsen skal sikre at denne kvalitetserklæringen er passende for organisasjonen og vil bli oppnådd av:

● Gi et rammeverk for etablering og gjennomgang av ledelses- og kvalitetsmål.
● Kommuniser retningslinjene og prosedyrene i organisasjonen.
● Gi opplæring og utvikling av ansatte og bruke beste praksis.
● Innhenting av tilbakemeldinger fra kunder og kontinuerlig forbedring av prosesser som passer organisasjonenes behov. Forbedre effektiviteten til kvalitetsstyringssystemet i samsvar med ISO 9001: 2015.